งานรีดหลังคาหน้างาน

กำลังการผลิตสูง : ผลิตได้สูงสุด (ในเวลา 8 ชั่วโมง) 3,000-4,000 ตารางเมตรต่อวัน

ใช้เวลาน้อย : ใช้เวลาในการปรับระดับพื้นที่เรียบร้อยเพียง 1-3 ชั่วโมง

รองรับโครงการขนาดใหญ่ : ตอบสนองลูกค้าประเภทโครงการขนาดใหญ่ได้ ด้วยความยาวแผ่นตามลักษณะหน้างานที่มากกว่า 25 เมตร

ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ : ลดความคลาดเคลื่อนของแผ่นหลังคา

ลดรอยต่อแผ่น : ป้องกันการรั่วซึม และรวดเร็วในการปฏิบัติงานติดตั้ง