ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.บี. เม็ททอล ชีท จำกัด ได้จัด กิจกรรม เสริมความเป็นมืออาชีพ ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและ บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป(ประเทศไทย)จำกัด เข้าฝึกอบรม เสริมความเป็นอาชีพ เพิ่มศักยภาพการติดตั้งโครงสร้างมวลเบาผนังและหลังคาเหล็กเมทัลชีท

              พร้อมรับใบประกาศนียบัตรจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และบลูสโคป(ประเทศไทย)สามารถนำไปต่อยอดทางอาชีพ,พัฒนาความสามารถ และสร้างรายได้ เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีของที่ระลึกให้อีกมากมาย สำหรับ 30ท่านแรก

จำนวน 50 ท่านเท่านั้น ในวันที่ 8-9 ตุลาคม ฟรีย้ำว่าฟรี!!ตลอด